Vyhľadávanie

Kontakt

Tvoj kľúč s.r.o.

+421 903 904 904

obchod@tvojkluc.sk

Uzamykací systém centrálneho kľúčaRiešenie má len dve úrovne. Každá vložka má možnosť vlastných kľúčov (čiže kľúč otvára jednu vložku alebo jednu skupinu vložiek) a nad všetkými je jeden centrálny kľúč. Centrálny kľúč má prístup bez obmedzenia. V uzamykacom systéme znova môžu byť visiace zámky, schránkové a nábytkové zámky a iné zámky.
Najčastejšie využitie je v administratívnych budovách, alebo vo veľkých objektoch, kde je jednoduchý režim uzamykania a je potrebné pre zľahčenie alebo bezpečnosť pootvárať správcovi alebo poverenej osobe celý objekt.

<< Späť na uzamykacie systémy