Vyhľadávanie

Kontakt

Tvoj kľúč s.r.o.

+421 903 904 904

obchod@tvojkluc.sk

Uzamykací systém generálneho kľúčaNajzložitejšie riešenie je v systém generálneho kľúča s možnosťou oprávnení. Je to mechanický systém riešený kombináciou rôznych veľkosti výstupkov na rôznych profiloch kľúčov. Tento systém má tri druhy kľúčov:
1. vlastný kľúč VK – otvára jednu vložku alebo skupinu vložiek
2. skupinový kľúč SK – otvára dva alebo viacero skupín vložiek. Vlastník SK má možnosť otvárať priestory ku ktorým dostal oprávnenie z dôvodu jeho pracovného zaradenia alebo funkcie.
3. generálny kľúč GK (GHS) – otvára všetky skupiny vložiek, čiže celý kľúčový systém
Systém má možnosti rozšírenia.
Rozšírenie môže byť plánované, pri ktorom sa vopred plánuje jeho rozšírenie pred výrobou prvých vložiek, alebo neplánované ( komplikovanejšie ). Pri neplánovanom zväčša uplatňuje sa pravidlo : staré kľúče otvárajú nové vložky, ale nové kľúče neotvárajú staré vložky.
Počty kľúčov sa vyrábajú podľa požiadavky objednávateľa. Pri rozšírení systému je potrebné počítať s vyššou cenou oproti pôvodnej aktuálnej, predajnej cene.

<< Späť na uzamykacie systémy