Vyhľadávanie

Kontakt

Tvoj kľúč s.r.o.

+421 903 904 904

obchod@tvojkluc.skUzamykacie systémy
Individuálne zámkové vložky


 

Ako môžete zvýšiť bezpečnosť Vášho domova alebo budovy?

  • Použitím bezpečnostných zámkov
  • Výberom bezpečnostnej kľučky
  • Zakúpením trezora

 

 

Uzamykací systém zjednoteného kľúča

Najjednoduchšie riešenie je vyhotovené v systéme zjednoteného kľúča. To znamená, že s jedným kľúčom sa môže vojsť do všetkých uzamknutých priestorov. V uzamykacom systéme môžu byť visiace zámky, schránkové zámky, nábytkové a iné zámky.
Najčastejšie využitie je v rodinách. Má možnosť aplikovať tento systém v rodinných domoch, v bytovkách (pre jednotlivé rodiny) a v malých objektoch, kde nie je potreba obmedzovať prístup užívateľom.
 

Uzamykací systém centrálneho kľúča

Riešenie má len dve úrovne. Každá vložka má možnosť vlastných kľúčov (čiže kľúč otvára jednu vložku alebo jednu skupinu vložiek) a nad všetkými je jeden centrálny kľúč. Centrálny kľúč má prístup bez obmedzenia. V uzamykacom systéme znova môžu byť visiace zámky, schránkové a nábytkové zámky a iné zámky.
Najčastejšie využitie je v administratívnych budovách, alebo vo veľkých objektoch, kde je jednoduchý režim uzamykania a je potrebné pre zľahčenie alebo bezpečnosť pootvárať správcovi alebo poverenej osobe celý objekt.
 

Uzamykací systém hlavného kľúča

Každý hlavný kľúč x (HKx – x je číslo bytu, alebo kancelárie) má možnosť otvárať spoločné priestory ( čiže vchody z ulice, vchody do pivničných priestorov, je však možné rozšíriť na ďalšie možné spoločné priestory) a svoje dvere do bytu (kancelárie). Každý majiteľ bytu (užívateľ kancelárie) si môže doobjednať na základe bezpečnostnej karty ďalšie vlastné vložky.
Kľúč môže byť vyrobený aj pre domovníka alebo správcu, ktorý môže mať prístup iba do všetkých spoločných priestorov. Je možné kľúč prispôsobiť, aby otváral aj priestory verejnosti neprístupné ( kotolňa, výťahové strojovne, hlavné uzávery atď.)
Tento systém je možné najčastejšie inštalovať do malých penziónov, do bytoviek a do administratívnych budov.
 

Uzamykací systém generálneho kľúča

Najzložitejšie riešenie je v systém generálneho kľúča s možnosťou oprávnení. Je to mechanický systém riešený kombináciou rôznych veľkosti výstupkov na rôznych profiloch kľúčov. Tento systém má tri druhy kľúčov:
1. vlastný kľúč VK – otvára jednu vložku alebo skupinu vložiek
2. skupinový kľúč SK – otvára dva alebo viacero skupín vložiek. Vlastník SK má možnosť otvárať priestory ku ktorým dostal oprávnenie z dôvodu jeho pracovného zaradenia alebo funkcie.
3. generálny kľúč GK (GHS) – otvára všetky skupiny vložiek, čiže celý kľúčový systém.
Systém má možnosti rozšírenia.
Rozšírenie môže byť plánované, pri ktorom sa vopred plánuje jeho rozšírenie pred výrobou prvých vložiek, alebo neplánované ( komplikovanejšie).
Pri neplánovanom zväčša uplatňuje sa pravidlo : staré kľúče otvárajú nové vložky, ale nové kľúče neotvárajú staré vložky.
Počty kľúčov sa vyrábajú podľa požiadavky objednávateľa. Pri rozšírení systému je potrebné počítať s vyššou cenou oproti pôvodnej aktuálnej, predajnej cene.